Intrastat

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na przekazywaniu organom celnym informacji na temat obrotu towarowego z państwami UE. W ramach Intrastat firmy są zobowiązane do comiesięcznego raportowania przepływu towarów do organów statystycznych oraz dostarczania raportu organom podatkowym. System ERP Microsoft Dynamics NAV zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat oraz różne inne funkcje w tym obszarze, w tym również możliwość eksportu deklaracji Intrastat w formacie pliku XML.

Top